Control Panel

Ενεργοποίηση του Πρωτοκόλλου TCP/ IP
Εισαγωγή Στην περίπτωση που έχετε ήδη πραγµατοποιήσει σύνδεση µε τη συσκευή,
και/ή επιθυµείτε να πραγµατοποιήσετε αυτή τη σύνδεση χειροκίνητα,
παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν.
∆ίνονται οδηγίες για να πραγµατοποιήσετε µια σύνδεση Ethernet µε τη
συσκευή. Πρώτα, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την ύπαρξη ενός
πρωτοκόλλου TCP/IP και κατόπιν ανάλογα µε το λειτουργικό σύστηµα να
πραγµατοποιήσετε µια σύνδεση Ethernet. Η σύνδεση αυτή προϋποθέτει τη
ρύθµιση του υπολογιστή σας ώστε να λαµβάνει αυτόµατα την διεύθυνση IP
της συσκευής: σε µια τέτοια περίπτωση, η συσκευή λειτουργεί ως DHCP
server στο δικό σας τοπικό δίκτυο.
Εγκατάσταση
πρωτοκόλλου
TCP/ IP
Η διαδικασία αυτή απαιτεί το πρωτόκολλο TCP/IP που είναι εγκατεστηµένο
στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες καθώς και στα
εγχειρίδια λειτουργίας των Home windows και MacOS.
Microsoft
Home windows 98SE,
ME, 2000
Για να εγκαταστήσετε το πρωτόκολλο TCP/ IP σε υπολογιστή µε Microsoft
Home windows 98SE, ME, 2000 ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
Βήµα Ενέργεια
1 Εισάγετε στον οδηγό CD ROM το CD ROM εγκατάστασης των
Home windows.
2 Επιλέξτε Begin -> Settings -> Management Panel ή Begin -> Management
Panel ανάλογα µε τη διάθρωση του υπολογιστή σας.
3 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Community and Dial-up Connections.
4 Επιλέξτε το εικονίδιο Community Adapter που επιθυµείτε και από το
µενού επιλέξτε Properties.
5 Εάν το στοιχείο Web Protocol (TCP/IP) δεν είναι επιλεγµένο θα
πρέπει να το επιλέξετε για να το ενεργοποιήσετε. ∆ιαφορετικά, εάν
δεν είναι στον κατάλογο, θα πρέπει να το εγκαταστήσετε επιλέγοντας
το κουµπί Set up….
6 Επιλέξετε Protocol Community και κάντε κλικ στο κουµπί Add…
7 Στην καρτέλα Choose Community Protocol, επιλέξτε Web Protocol
(TCP/IP) και κάντε κλικ στο OK.
8 Μετά την επανεκκίνηση, είστε σε θέση να διαρθρώσετε τη ρύθµιση
TCP/IP, όπως περιγράφεται στις επόµενες παραγράφους.
Συνέχεια στην επόµενη σελίδα
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
23
Ενεργοποίηση του Πρωτοκόλλου TCP/ IP, Συνέχεια
Microsoft
Home windows XP
Το πρωτόκολλο TCP/IP θεωρείται βασικό συστατικό του λειτουργικού
συστήµατος και δεν µπορεί να εγκατασταθεί ή απεγκατασταθεί. Θα πρέπει
να ελέγξετε σε αυτή τη περίπτωση ότι το πρωτόκολλο TCP/IP είναι
ενεργοποιηµένο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία:
Βήµα Ενέργεια
1 Επιλέξτε Begin -> Settings -> Management Panel ή Begin -> Management
Panel ανάλογα µε τη διάρθρωση του υπολογιστή σας.
2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Community Connections.
3 Επιλέξτε το εικονίδιο Community Adapter και από το µενού, επιλέξτε
Properties.
4 Στην καρτέλα Normal, επιβεβαιώστε ότι το στοιχείο Web
Protocol (TCP/IP) είναι επιλεγµένο, εάν δεν είναι επιλέξτε το και
κάντε κλικ στο OK.
Apple Mac OS
10.x.x
Το πρωτόκολλο TCP/IP είναι εγκατεστηµένο σε ένα σύστηµα MacOS ως
τµήµα του Open Transport. Για να εγκαταστήσετε το πρωτόκολλο TCP/ IP σε
έναν υπολογιστή Apple MacOS 10.x.x, ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία:
Βήµα Ενέργεια
1 Επιλέξτε Begin -> Settings -> Management Panel και κάντε διπλό κλικ
στο εικονίδιο Community and Dial-up Connection.
2 Επιλέξτε την κάρτα adapter που σχετίζεται µε τη διάρθρωση TCP/IP
και κατόπιν επιλέξτε Properties από το µενού.
3 Επιλέξτε το στοιχείο Web Protocol (TCP/IP) και κατόπιν κάντε
κλικ στο κουµπί Properties.
4 Επιλέξτε την καρτέλα Normal, και κατόπιν κάντε κλικ στα κουµπιά
Acquire an IP handle robotically και Acquire DNS server
handle robotically. Κάντε κλικ στο κουµπί OK.
5 Κάντε επανεκκίνηση του συστήµατος για να εφαρµοστούν οι
αλλαγές.
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
24
Σύνδεση Ethernet
Microsoft
Home windows XP
Για να ρυθµίσετε το πρωτόκολλο TCP/IP σε λειτουργικό σύστηµα Home windows
XP, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
Βήµα Ενέργεια
1 Επιλέξτε Begin -> Settings -> Management Panel και κάντε διπλό κλικ
στο εικονίδιο Community Connections.
2 Επιλέξτε την κάρτα δικτύου που σχετίζεται µε τη διάρθρωση TCP/IP.
3 Επιλέξτε το στοιχείο Properties από το µενού της κάρτας δικτύου.
4 Στην καρτέλα Normal, επιλέξτε Web Protocol (TCP/IP) και
κατόπιν κάντε κλικ στο κουµπί Properties.
5 Στην καρτέλα Normal, κάντε κλικ στα κουµπιά Acquire an IP
handle robotically και Acquire DNS server handle
robotically. Κάντε κλικ στο κουµπί OK.
MAC OS 10.x Για να ρυθµίσετε το πρωτόκολλο TCP/IP σε MAC OS 10.x.x , ακολουθήστε
την παρακάτω διαδικασία:
Βήµα Ενέργεια
1 Επιλέξτε Apple Menu -> System Preferences και κάντε κλικ στο
Community.
2 Από τον πτυσσόµενο κατάλογο Present, και ανάλογα µε τον τύπο της
σύνδεσης που χρησιµοποιείτε, επιλέξτε Constructed-in Ethernet.
3 Επιλέξτε την καρτέλα TCP/IP.
4 Επιλέξτε DHCP από το αναδυόµενο µενού Configure για να
αποκτήσετε δυναµική διεύθυνση IP.
5 Κάντε κλικ στο Apply Now.
6 Κάντε κλικ στο κουµπί Register για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές
στο Management Panel.
7 Εισάγετε http://192.168.2.1/ στη γραµµή διεύθυνσης του browser για
να ανοίξετε την Κεντρική σελίδα διαχείρισης του NetFasteR IAD™.
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
25
Σύνδεση USB
Εισαγωγή Για τη σύνδεση του πρώτου υπολογιστή στο NetFasteR IAD™ µέσω της
θύρας USB, θα πρέπει να εγκατασταθεί το σχετικό USB driver στον
υπολογιστή σας.
Πριν συνδέσετε το Καλώδιο USB στη Θύρα USB του NetFasteR IAD™ θα
πρέπει να τρέξετε το λογισµικό εγκατάστασης και να ακολουθήσετε τις
οδηγίες. Συνδέστε το Καλώδιο USB µόνο όταν σας ζητηθεί από το
λογισµικό εγκατάστασης.
Μόνο ένας υπολογιστής (µε λειτουργικό Home windows ή Macintosh) µπορεί να
συνδεθεί απ’ ευθείας στο NetFasteR IAD™ µέσω της θύρας USB.
Παραπάνω υπολογιστές δύναται να συνδεθούν στο δίκτυο µέσω άλλων
διεπαφών, όπως Ethernet ή Wi-Fi.
Microsoft
Home windows
Για να πραγµατοποιήσετε µια σύνδεση USB σε πλατφόρµα Microsoft
Home windows, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
Βήµα Ενέργεια
1 Αναζητήστε το CD-ROM εγκατάστασης και εγκαταστήστε τον USB
Home windows driver επιλέγοντας το φάκελο x:\driver\home windows (όπου x
το γράµµα του οδηγού CD-ROM).
Εάν χρησιµοποιήσετε Home windows 98SE, µπορεί να χρειαστεί το CD
ROM εγκατάστασης του λειτουργικού συστήµατος.
2 Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe για να ξεκινήσετε την
διαδικασία εγκατάστασης του driver.
3 Όταν εµφανιστεί το µήνυµα “NOW CONNECT THE USB
CABLE”, συνδέστε το καλώδιο USB σε µια ελεύθερη θύρα USB
του υπολογιστή καθώς και στη θύρα USB του NetFasteR IAD™.
4 Εισάγετε http://192.168.2.1/ στη γραµµή διεύθυνσης του browser για
να ανοίξετε την κεντρική σελίδα διαχείρισης του NetFasteR IAD™.
Συνέχεια στην επόµενη σελίδα
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
26
Σύνδεση USB, Συνέχεια
MAC OS 10.x.x Για να πραγµατοποιήσετε σύνδεση USB σε πλατφόρµα Macintosh,
ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
Βήµα Ενέργεια
1 Κάνετε αναζήτηση στο CD ROM και εγκαταστήστε το USB MAC OS
10.x επιλέγοντας το φάκελο x:\driver\macosx (όπου x το γράµµα
που αντιστοιχεί στον οδηγό CD ROM).
2 Κάντε διπλό κλικ στο συµπιεσµένο αρχείο Package deal.sit.
Εάν το σύστηµα ζητήσει τη διαδροµή ( path), επιλέξτε τον κύριο
φάκελο στο σκληρό δίσκο µε την ονοµασία MacintoshHD.
3 Επιλέξτε το φάκελο Macintosh HD:osxdrv:Set up USB ADSL.
4 Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο script set up.
5 Κάντε κλικ στο κουµπί Restart για να επανεκκινήσετε τον
υπολογιστή.
6 Όταν εµφανιστεί το µήνυµα “NOW CONNECT THE USB CABLE”,
συνδέστε το καλώδιο USB σε µια ελεύθερη θύρα USB του
υπολογιστή και στη θύρα USB του NetFasteR IAD™.
7 Επιβεβαιώστε ότι ο υπολογιστής σας έχει ρυθµιστεί να λαµβάνει
αυτόµατα διευθύνσεις IP µέσω DHCP, ακολουθώντας τα παρακάτω
βήµατα:
Ανοίξτε το Apple Menu -> System Preferences και επιλέξτε
Community.
8 Από τον πτυσσόµενο κατάλογο, ανάλογα µε τον τύπο σύνδεσης που
χρησιµοποιείτε, επιλέξτε Constructed-in USB ADSL.
9 Επιλέξτε την καρτέλα TCP/IP.
10 Επιλέξτε Utilizing DHCP από το αναδυόµενο µενού Configure για να
αποκτήσετε δυναµική διεύθυνση IP.
11 Κάντε κλικ στο Apply Now.
12 Κάντε κλικ στο κουµπί Register για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές
στο Management Panel.
13 Εισάγετε http://192.168.2.1/ στη γραµµή διεύθυνσης του browser για
να ανοίξετε την κεντρική σελίδα διαχείρισης του NetFasteR IAD™.
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
27
Σύνδεση Wi-Fi
∆ιαδικασία Για να πραγµατοποιήσετε σύνδεση τύπου Wi-Fi, ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία:
Βήµα Ενέργεια
1 Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας την κάρτα ασύρµατης
επικοινωνίας σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και
επιβεβαιώστε ότι ο υπολογιστής έχει ρυθµιστεί ώστε να λαµβάνει
διευθύνσεις IP αυτόµατα (DHCP mode).
Σηµείωση: Θα πρέπει να διαρθρώσετε σωστά την κάρτα αυτή ώστε
να µπορεί να επικοινωνεί µε το NetFasteR IAD™. Απαιτείται
υπολογιστής µε δυνατότητα 802.11b/g (Πιστοποίηση κατά Wi-Fi).
2 Στο παράθυρο διάρθρωσης της κάρτας ασύρµατης επικοινωνίας,
εκκινήστε λειτουργία ψαξίµατος στο τοπικό ασύρµατο δίκτυο (που
είναι σηµειωµένο µε τη σχετική ονοµασία SSID).
3 Επιλέξτε το SSID του NetFasteR IAD™.
4 Ολοκληρώστε τη διάρθρωση της κάρτας ασύρµατης επικοινωνίας
θέτοντας τις ίδιες ρυθµίσεις µε αυτές που έχει το NetFasteR IAD™ οι
οποίες είναι:
• RF channel: robotically detect
• Encryption Allow ή Disable (default = Disable): Επιλέξτε
µόνο µεταξύ WEP, WPA/WPA2 και WP2 solely
• Ρυθµίστε µέγεθος / τύπο του κλειδιού WEP / WPA / WP2
• Ρυθµίστε το κλειδί WEP / WPA / WPA2 που χρησιµοποιείται
5 Για να ελέγξετε τη σύνδεση, συνδεθείτε στην κεντρική σελίδα
διαχείρισης του NetFasteR IAD™, εισάγοντας http://192.168.2.1/ στη
γραµµή διεύθυνσης του browser.
Σηµαντική σηµείωση: Η συσκευή NetFasteR IAD™ έχει ρυθµιστεί για
ασφάλεια WPA / WPA2. Το pre-shared κλειδί που πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί από τους ασύρµατους purchasers είναι τυπωµένο στο κάτω
µέρος κάθε συσκευής.
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
28
∆ιάρθρωση του NetFasteR IAD™
Εισαγωγή Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η περιγραφή όλων των µενού στα οποία
έχει πρόσβαση ο χρήστης από την κεντρική σελίδα διαχείρισης (Dwelling
Web page), µετά την πιστοποίησή του στη συσκευή NetFasteR IAD™.
Προσοχή: οποιαδήποτε µεταβολή στη διάρθρωση του NetFasteR IAD™
δύναται να περιορίσει τις δυνατότητες σύνδεσης της συσκευής.
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
29
Κεντρική Σελίδα ∆ιαχείρισης (HOME PAGE)
Εισαγωγή Το πρόγραµµα εγκατάστασης της συσκευής είναι τύπου net, που σηµαίνει
ότι έχετε πρόσβαση σε αυτό από τον net browser του υπολογιστή σας.
Για την πρόσβαση στο net server, κάντε τα εξής:
Βήµα Ενέργεια
1 Εκκινήστε το net browser στον υπολογιστή σας.
control panel windows 10
control panel shortcut
control panel command
control panel nvidia
control panel zoho
control panel 123 reg
control panel easyspace
control panel yagpdb
control panel java
nvidia control panel
one.com control panel
intel graphics control panel
nvidia control panel missing
123 reg control panel
nvidia control panel not opening
java control panel
easyspace control panel
open control panel from cmd
windows control panel
control panel on laptop
control panel windows
control panel windows 7
control panel windows 10
control panel in computer
control panel download
control panel windows 10
control panel on laptop
control panel download
control panel windows 7
control panel chrome
control panel shortcut
control panel windows
control panel windows 10 download
control panel windows 10
control panel on laptop
control panel download
control panel windows 7
control panel chrome
control panel shortcut
control panel windows
control panel windows 10 download

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *