Ο Admin έχει απεριόριστη πρόσβαση στη

Εισάγετε το ακόλουθο URL στο πεδίο location ή address του browser: http://192.168.2.1/. Η συσκευή παρέχεται µε προκαθορισµένη διεύθυνση IP (http://192.168.2.1/). Εάν την αλλάξετε, σηµειώστε την καινούργια διεύθυνση IP διαφορετικά θα…

Read More »

Control Panel

Ενεργοποίηση του Πρωτοκόλλου TCP/ IP Εισαγωγή Στην περίπτωση που έχετε ήδη πραγµατοποιήσει σύνδεση µε τη συσκευή, και/ή επιθυµείτε να πραγµατοποιήσετε αυτή τη σύνδεση χειροκίνητα, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν….

Read More »

Ethernet

“PassThrough” Η συσκευή υποστηρίζει τρία από τα συνηθέστερα πρωτόκολλα VPN που χρησιµοποιούνται: PPTP, L2TP και IPSec. Τα πρωτόκολλα αυτά επιτρέπουν σε αποµακρυσµένους χρήστες να πραγµατοποιούν ασφαλείς συνδέσεις µε το εταιρικό…

Read More »

INTRACOM TELECOM

INTRACOM TELECOM 19.7 χλµ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής, ΤΚ 19002 T +30 210 667 1000, F +30 210 667 1001 http://www.intracom-telecom.com  ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη…

Read More »

Adjusted different reserve and fairness.

Profit obligations Because of the modification of IAS 19, the Group adjusted different reserve and fairness. Furthermore, Retained earnings attributable to the Group’s fairness holders elevated by €944.505,60 at 1/1/2012,…

Read More »

Impairment of property, plant and gear

Commerce and different payables Quantities in Euro 31/12/2014 31/12/2013 Commerce payables 17.660.028,85 9.504.131,27 Quantities as a consequence of associated events (Be aware 39) 11.821.904,08 12.920.228,98 Accrued Bills 12.108.759,35 5.933.740,01 Social…

Read More »

The effective interest rate which approximates the nominal interest rate

company has impaired its participation in Hellas On Line at 0,40 EUR, in accordance with the price in Athens Stock Exchange as of 31/12/2013.The impairment affected Fair Value Reserve by…

Read More »

Consolidated Financial Statements in accordance with IFRS

The evaluation of commerce receivables of the Group on the finish of every 12 months is as follows: Quantities in Euro 31/12/2014 31/12/2013 Complete 34.830.934,20 31.452.676,06 Not late and never…

Read More »

ACQUISITION COST

ACQUISITION COST Stability at 1 January 2013 335.457,94 679.778,66 35.370.587,31 2.659.106,63 1.936.406,57 480.999,99 41.462.337,10 Alternate variations (8.961,30) 506,53 2.058,00 (61.390,05) 0,00 0,00 (67.786,83) Additions 2.177,46 603,32 91.506,79 0,00 0,00 0,00…

Read More »

Geographical segments

Administration estimates the associated provision for future guarantee claims primarily based on historic guarantee declare info, in addition to current tendencies which may counsel that previous value info could differ…

Read More »